Developed in conjunction with Ext-Joom.com

S - Việt Nam: Bảo tàng Albert Kahn nơi lưu giữ hình ảnh Việt Nam (06/2016)