Videos


Bảo tàng Albert Kahn nơi lưu giữ hình ảnh Việt Nam ( 06/2016) 

TV5 MONDE " FAUT PAS RÊVER " ( 04/07/2008) 

Anoa diffusion VTV4 13/03/2015

Alliance Maison Vietnam (AM-VN) : Soirée évènementielle au Jardin Albert Kahn ( 22/9/2016)

Đêm Văn Hóa -Du lịch Việt Nam  
( Albert Kahn - 22/09/2016)

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp và ra mắt Dự án Ngôi Nhà Việt Nam
( Petit Palais -27/09/2017)

Alliance Maison Vietnam (AM-VN) : Soirée évènementielle au Petit Palais ( 27/09/2017)

Ambassade Vietnam 27.09.2017 - Petit Palais

Tuần lễ du lịch văn hóa Vietnam tại Pháp (Versailles 09/2018)